જ્યારે વનસ્પતિ આધારિત આહાર સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસના જોખમને રોકવામાં માંસ આધારિત આહાર કરતાં તંદુરસ્ત માનવામાં આવે છે, બધા માંસ જોખમને સમાન રીતે અસર કરતા નથી. ડ્યુક-એનયુએસ મેડિકલ સ્કૂલ (ડ્યુક-એનયુએસ) ના ક્લિનિકલ સાયન્સના પ્રોફેસર કોહ વુન પુયે અને તેમની ટીમને જાણવા મળ્યું છે કે, લાલ માંસ અને મરઘાંનું વધુ સેવન ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ વધારે છે, જેને અંશત આભારી છે આ માંસમાં હેમ આયર્નની તેમની ઉચ્ચ સામગ્રી. આ અભ્યાસ ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટાડવા અને આ લાંબી સ્થિતિના આરોગ્યસંભાળના બોજને ઘટાડવામાં સિંગાપોરની વસ્તીને પુરાવા આધારિત આહાર ભલામણોનો આધાર પૂરો પાડે છે.

 

Artical

No posts found!