બાળકો

ભગવાન શાંતિનાથ પૂર્વ ભવે મેઘરથ રાજા હતા, જે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આવેલી પુંડરીકગીરી નગરીના રાજા ધનરથના પુત્ર હતા. રાજા ધનરથે પોતાનું રાજ્ય એના પુત્રને સોંપી સંન્યાસ ધારણ કરી લીધો.

મેઘરથ એક ધર્મપ્રિય રાજા હતા.તેઓ ખુબ જ દયાળુ હતા અને બધા જીવોની રક્ષા કરતા. એક ક્ષત્રિય યોદ્ધા હોવાથી એમની અંદર એટલો વિનય અને વિવેક હતો કે કોઈને તકલીફમાંથી બચવવા માટે તેઓ પોતાનું બધું જ બલિદાન કરી નાખતા.

આ એ સમય ની વાત છે, જયારે તેઓ એક તરફી સ્વૈચ્છિક પરિત્યાગ વ્રતનું પાલન કરતા હતા અને તીર્થંકરો દ્વારા આપેલા ધર્મના પ્રચાર હેતુથી વ્યાખ્યાન શરુ કરવાના હતા. ત્યારે અચાનક એક ભયથી કાંપતો કબુતર એમના ખોળામાં આવીને પડયુ  અને  રૂંધાતા મનુષ્ય અવાજે બોલ્યુ, ” હે રાજા! મને બચાવો, મને તમારૂ શરણું આપો, મારું રક્ષણ કરો!”. દયાળુ રાજાએ પક્ષીને પાસે લઈને પોતાના શરણમાં લીધો.

એ કબુતરનો પીછો કરતું એક બાજ પક્ષી ત્યાં આવ્યું. કબૂતરને રાજાની નિશ્રામાં જોઈને એ પણ મનુષ્યની ભાષામાં બોલ્યું,” હે રાજા! આ કબુતર માંરુ ભોજન છે. તમે એને મૂકી દો.” રાજા એ કહયું, ” અત્યારે એ મારા શરણમાં છે એટલે હું એની રક્ષા કરવા માટે કર્તવ્યબધ્ધ છું. હું તને જોઈએ એવું ભોજન કરાવીશ, તું તારું પેટ ભરવા માટે એક જીવની હત્યા શું કરવા ઈચ્છે છે?”

બાજે આગ્રહ કર્યો, ” અગર તમે એને છોડશો નહી, તો હું ભુખથી મરી જઈશ. હું એક માંસાહારી છું. જો હું મરી જઈશ, તો એના માટે તમે જવાબદાર રહેશો અને તમને પાપ લાગશે.”

બાલ-વાર્તા

એનિમેશન-વિડિઓ

બાલ-વિડિઓ