પ્રશ્નોનોતરી

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હિંસા મુક્ત વિશ્વ સંગઠન  એક એવી  પ્રતીકાત્મક સંસ્થા છે કે જેમાં કોઈ કાગળ કે ઔપચારિકતા ની જરૂર નથી  પ્રાર્થનાની અપાર શક્તિને ધ્યાનમાં લેતા  હિંસા-મુક્તિ વિશ્વ (હિંસા મુક્ત વિશ્વ) નામક  પ્રેમાળ સંસ્થા  વિશ્વભરમાં  લાખો માણસોની સંયુક્ત પ્રાર્થનાઓની શક્તિથી નિર્દોષ અને લાચાર પ્રાણીઓ પર થતી હિંસાત્મક વર્તણુંકો /અત્યાચાર થતો અટકાવવા પ્રાર્થના કરવા માટે આકાર લેવા જઈ રહી છે.

કોઈ નાણાકીય ફાળો જરૂરી નથી.. કૃપા કરી આ ક્રાંતિકારી પગલાં તરફ તમે માત્ર જોડાઈને નાનકડો ફાળો પણ આપો અને જોડાવા માટે અન્યને પણ પ્રેરણા આપો.તમારો નાનકડો પણ ફાળો હજારો માઈલ દૂર બેઠેલા નિર્દોષ જીવોને બચાવી શકે છે.તમારો નાનકડો ફાળો પણ વિશ્વને હિંસામુક્ત બનવવવા ની ઝુંબેશને ઘણું આગળ લઇ જઈ શકશે.

કૃપા કરીને જોડાઓ અને નીચે તમારી વિગતો પ્રદાન કરીને અન્યને આમંત્રિત કરો.

https://www.violencefreeworld.com/register/

માંસ ત્યાગ.

રોજિંદી ક્રિયા ના ભાગ રૂપે  એક નિશ્ચિત સમય પસંદ કરવાનો છે અને ફક્ત એક મિનિટ માટે તમારા જ શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરવાની છે.-વિશ્વને હિંસાથી મુક્ત બનાવવા માટે.

કૃપા કરીને આપ આ ક્રાંતિકારી વિચારધારામાં  જોડાઈને નાનકડું યોગદાન આપો  અને અન્ય લોકોને પણ જોડાવા માટે પ્રેરણા આપો.તમારો નાનકડો ફાળો પણ હજારો માઈલ દૂર રહેલા નિર્દોષ જીવોના જીવનનને બચાવી શકે છે.હિંસા મુક્ત વિશ્વ બનાવવા માટે,અહિંસા માટેની તમારી નાનકડી મક્કમતા પણ આ ઝુંબેશને  ઘણી આગળ લઇ જઈ શકે છે.

અમે જુદા જુદા દેશો અને ખંડોમાં યુદ્ધો, આતંકવાદ, સંગઠિત ગુના અને પ્રાણી ક્રૂરતા સહિતના અણધાર્યા હિંસાઓથી થતાં ભયંકર વેદના, આઘાત અને ભયના સમયમાં જીવીએ છીએ. તે જ સંદર્ભમાં અમને પ્રાર્થના દ્વારા સક્રિય અહિંસાના અધિનિયમની કેન્દ્રિયતાને ઓળખવા માટે કહેવામાં આવે છે. ચાલો આપણે આપણા વિશ્વના તે ક્ષેત્રો માટે પ્રાર્થના કરીએ કે જેને આજે શાંતિની જરૂર છે. યાદ રાખો: એક નાનકડી પ્રાર્થનાથી એક મોટી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.

તમે નીચેની લિંક દ્વારા હિંસા મુક્ત વિશ્વ સંસ્થાના રાજદૂત તરીકે જોડાઇ શકો છો

https://www.violencefreeworld.com/contact/

વધારે માં વધારે લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે તમે હિંસા મુક્ત વિશ્વના બેનરો  ડાઉનલોડ  કરી શકો છો અને છપાવી પણ શકો છો.

https://www.violencefreeworld.com/banner/