નોકરીની યોગ્યતા અને જવાબદારીઓ

1. ઓછામાં ઓછું 2 થી 4 વર્ષનો અનુભવ. નિવૃત્ત અનુભવી વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે
2. આઈટી – ફ્રેન્ડલી / એમએસ – ઓફિસ ઑપરેશન નૉલેજ.
3. VFW માટે ભાગીદારી / જોડાણ માટે અન્ય સંસ્થાઓ સાથે વિશ્વાસપૂર્વક વાતચીત કરો. પત્રવ્યવહાર, ઇમેઇલ અને ફોન વાર્તાલાપ, દરખાસ્તો લખવા માટે સમર્થ હોવા આવશ્યક છે.
4. સંત સમાજમાં જૈન સાધુ / સાધ્વી મહારાજ સાહેબ અને અન્ય ધર્મો દ્વારા પ્રસ્તુત અહિંસા સંબંધિત વિવિધ માહિતીના સંકલન અને પ્રસારણ માટે.
5. તમારા અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્રાફિક ટીમ અને સોશિયલ મીડિયા ટીમ સાથે સંકલન.
6. હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વાંચન / લેખન બંનેનું નૉલેજ જરૂરી છે
7. જેઓ ધનમી સખાત્ય વાંચવામાં રસ ધરાવતા હોય તેમને વિશેષ પ્રાધાન્યતા
8. જો તેમનું પોતાનું વાહન / વાહન અને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે કે નહીં તે તેમને જણાવવાનું. 
9. નોકરી માટેનું મુખ્ય સ્થળ: અમદાવાદ (પાલડી અકર્યા)

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ સંપર્ક કરવો જોઇએ

 
[email protected] (Mention “VFW Project manager” in Subject) OR send on
what’s app / call 95588 19097 | 70431 22287