ધાર્મિક

“આધ્યાત્મિકતા અને શાસ્ત્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રેરણા મેળવો”

અહિંસા નિશ્ચિતરૂપે કાયરતા નથી; તે શાણપણ છે. અને શાણપણ એ આપણા આત્મામાં રહેલા  પુનર્જન્મ, કર્મ, ધર્મ, સર્વવ્યાપકતા અને વસ્તુઓની પવિત્રતાના અસ્તિત્વમાં રહેલા દૈવી નિયમોનું સંચિત  જ્ઞાન  છે.

સંસ્કૃતમાં હિંસાનો અર્થ કોઈ પણ જીવને હાનિ કે નુકસાન પહોંચાડવું એવો થાય છે.હિંસા શબ્દ ની આગળ ‘અ ‘ મુકવાથી તેનું વિરોધી એટલે કે અહિંસા થાય છે.સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો અહિંસા નો અર્થ કોઈ  પણ જીવ ને હાનિ ના પહોંચાડવી એવો થાય છે.કોઈને પણ શારીરિક માનસિક કે ભાવનાતમક રીતે હાનિ ના પહોંચાડવી એ પ્રકારની નમ્રતા છે.

એ જાણવું પણ ખુબ જરૂરી છે કે અહિંસા એ એક તો માનવી શરીરને હાનિ પહોંચાડે છે પણ આપણે અહીં એવી પણ અહિંસા ની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જેમાં માત્ર કોઈને મારવું એ જ નહિ પણ દુર્વ્યહવાર કે નાનકડી ઇજા પણ ના પહોંચાડવી એવી વૃત્તિ ની વાત કરી રહ્યા છીએ.

હિન્દુઓ અનેક કારણોસર હત્યાનો વિરોધ કરે છે. કર્મમાં વિશ્વાસ અને પુનર્જન્મ એ હિન્દુમાં કાર્યરત મજબૂત શક્તિઓ છે

હિન્દુ ધર્મ

કુરાન અને સુન્નાહનો અભ્યાસ (પ્રોફેટની વાતો અને કાર્યો) અમને જણાવે છે કે ઇસ્લામ એક ધર્મ છે જે

ઇસ્લામ

ભગવાનનું માનવતા માટેના સ્વપ્ન તરીકે આખું બાઇબલ અહિંસાને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરે છે. અહિંસા એ શિક્ષણ છે

ખ્રિસ્તી

The whole Bible clearly presents non-violence as God’s dream for humanity. Non-Violence is the Teaching

જૈન

A study of the Quran and Sunnah (sayings and deeds of the Prophet) tells us that Islam is a religion which

બૌદ્ધ

હિંસા મુખ્યત્વે જ્યારે જીવ (પ્રાણી) 5 દુર્ગુણો - લોભ (લોભ) ના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે ત્યારે થાય છે

શીખ